Klein Brabant is nog groener geworden!

Het begon in 2019 met een idee van onze wijkgenoot Jamie Vugts. Jamie had bedacht dat het een goed idee zou zijn om van al die platte daken in Klein Brabant een groene oase te maken. Om een lang verhaal kort te maken: er werd een projectgroep geformeerd en men ging aan de slag. De samenstelling van de projectgroep wisselde in de loop van het project – zo moest Jamie zelf wegens tijdgebrek afhaken -  en Corona zorgde voor nogal wat vertraging maar de aanhouders wonnen! De projectgroep, bestaande uit Eelco Wiersma, Jeff Fransz en Jeroen van der Aa, kon de bewoners van 15 huizen in Klein Brabant in december 2021 mededelen dat de  subsidieaanvraag voor de aanleg van een groen dak was gehonoreerd! Het Cultuurfonds Noord-Brabant, onderdeel van het Prins Bernhard Cultuurfonds had de aanvraag goedgekeurd. Logo Prins Bernhardt Cultuurfonds

Het Buurt- en Waterfonds financiert tot 60% van de kosten voor aanschaf van een groen dak. Veel bewoners zullen de handen uit de mouwen steken om samen dit project te realiseren. Samenwerking tussen buren is een belangrijk uitgangspunt voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

De stichting WijKleinBrabant heeft de aanvraag voor de subsidie gedaan. De projectgroep heeft hulp en adviezen gekregen vanuit de stichting KANT en ook van mensen uit de Kampdijklaan die al ervaring hadden opgedaan met zo'n project.

Op 10, 11 en 12 maart 2022 heeft de aanleg van nieuwe groendaken (op in totaal zo’n 500 m2 dak) plaats gevonden! De maanden daarvoor zijn, daar waar nodig de dakrenovaties gedaan. Onze wijk is daardoor niet alleen groener geworden maar ook insect- en vogelvriendelijker. Ook zorgt een groen dak voor extra opname van CO2 uit de lucht en voor opname van hemelwater. Dank zij al deze enthousiaste groendakkers is de hele wijk er dus op vooruit gegaan!

 

 

-1
-12
-13
-14
-15
-17
-2
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-1
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8