Een aantal huizen in Klein Brabant liggen dicht bij het spoor. Momenteel zijn er allerlei ontwikkelen gaande, waardoor de intensiteit van goederen- en personentreinen sterk gaat toenemen. Uiteraard wordt dit goed in de gaten gehouden en er is regelmatig overleg met de gemeente Vught en ProRail over hoe we het beste kunnen garanderen dat dit niet tot meer overlast gaat leiden.

De huidige toezegging is dat er ter hoogte van Klein Brabant raildempers en een geluidswal (van 1,5 tot 2,5 meter hoog) geplaatst gaan worden. Dit is echter nog niet definitief en het besluitvormingsproces rondom de saneringsmaatregelen bij Klein Brabant heeft vertraging opgelopen. Wij houden u op de hoogte wanneer de plannen bekend gemaakt worden. Er is dan nog een mogelijkheid om bezwaar in te dienen.

Klein Brabant heeft ook vertegenwoordigers bij Samen voor Vught, de groep die de ontwikkelingen voor héél Vught in de gaten houdt. 

Veel bewoners zijn ook betrokken bij Goederentreinen Nee. Dit comité stelt dat goederentreinen helemaal niet in groten getale door woonwijken zouden moeten rijden. Schrijf je ook via www.gtnee.nl en  volg Goederentreinen Nee op Facebook. 

Teken ook de petitie op Petitie.nl:

37B97ED1 CD7D 4648 8EE3 285C7E935796