• Welkom op de pagina's van buurkracht Klein Brabant!

  Buurkracht Klein Brabant is voortgekomen uit, en is dus verbonden met, de landelijke organisatie van Buurkracht. Dat is een maatschappelijk initiatief en heeft geen commerciële doelstellingen. Zowel het landelijke platform als Buurkracht Klein Brabant is dus volledig onafhankelijk en gratis. 

  De missie van Buurkracht: "Wij geloven in de kracht van buren. De kracht om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken in de buurt. Wij helpen buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Dit doen we door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, trucs en tools, zoals de buurkracht-app en onze website."

  Het landelijke platform is sinds 1 december 2019 een zelfstandige stichting. De activiteiten en de medewerkers worden betaald door netwerkbedrijf Enexis Groep, met steun van gemeenten en provincies. Zij hebben echter geen invloed op onze ideeën of organisatie. Dat kan ook helemaal niet, want wij laten ons volledig leiden door de initiatieven die wij als buren zelf verzinnen. Die initiatieven liggen momenteel vooral op het gebied van energiebesparing maar ook heel veel andere ideeèn kunnen via Buurkracht gerealiseerd worden. Hiervoor is een app ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan:kb100KB Vught

  - Bewegwijzering

   

  - Groenvoorziening

  - Parkeer beleid

  - Veiligheid

   

   Zie voor de geschiedenis van het ontstaan van Buurkracht Klein Brabant  en andere Buurkracht gerelateerde onderwerpen het menu op de Buurkrachtpagina's. Heb je vragen, opmerkingen of - nog liever! - goede ideeën? Maak dan gebruik van het contactformulier.

 • HET ONTSTAAN VAN BUURKRACHT KLEIN BRABANT

  Zoals we allemaal inmiddels weten zijn er klimaatdoelstellingen en om deze te bereiken is o.a. in april 2O14 de ENERGIE-COÖPERATIE VET-VUGHT opgestart. Oftewel de Vughtse Energie Transitie. Het doel van VET-Vught is te komen tot een energietransitie. Hier zijn twee redenen voor.

  - De eerste en tevens de belangrijkste reden is het terugdringen van fossiele brandstoffen en Co2 reductie. Als alternatief voor de steeds schaarser wordende olie, aardgas en steenkool, die het milieu enorm vervuilen, kunnen we meer gebruik maken van schone energie. Bijvoorbeeld d.m.v. zon, wind en geotechniek.

  - Het tweede argument is dat het besparen van energie ook geld kan opleveren en dat moet als muziek in de oren klinken. Een belangrijk uitgangspunt is dat het terugdringen van het energieverbruik niet moet leiden tot een vermindering van het comfort.

  Enexis (de beheerder van het netwerk in o.a. Brabant en niet te verwarren met energieleveranciers) heeft Enexis Holding NV opgestart die verder Buurkracht genoemd wordt. Zij zoeken vrijwilligers in wijken die zich in willen zetten om de overige bewoners in de betreffende wijk bij te staan in het gezamenlijk zoeken naar energiebesparingen.

  In 1982 werd meer aandacht besteed aan het isoleren van nieuwbouwwoningen. De woningen in Klein Brabant zijn in 1975 gebouwd en zijn zeer interessant voor het project Buurkracht.

  Voor de wijk Klein Brabant hebben Lex van Rheenen (103) en Rob Borgsteijn (195) zich aangemeld en Jeff Fransz (94) heeft zich in 2018 aangesloten.

  Zij benadrukken dat er geen sprake is van commerciële belangen of bedrijvenlobby.

 • slimme meter of draaischijfmeterLandelijk worden alle energiemeters vervangen door zgn. ‘slimme meters’. Omdat Klein Brabant is gestart met  Buurkracht heeft deze wijk voorrang gekregen. Met een slimme meter kunnen bewoners dagelijks zelf op internet  via Buurkracht.nl bijhouden wat hun energieverbruik is en dat alleen al zorgt voor bewustwording waardoor het  verbruik zal dalen.

  De nieuwe meters worden voorzien van een SIM-kaart en daarmee kan de netwerkbeheerder Enexis de meter op afstand uitlezen. Op de Buurkracht-site kan men dan het eigen verbruik aflezen en vergelijken met wat de buurt verbruikt. Uiteraard zijn de namen en huisnummers niet zichtbaar, alleen de postcode-groep. Het gebruik van de site is GRATIS.

  Energiebesparing

  Wanneer iemand beslist niet wil hebben dat op afstand zijn/haar verbruik dagelijks wordt uitgelezen kan men erop aandringen dat de SIM-kaart NIET wordt geplaatst; we spreken dan van een ‘domme meter’. Men kan dan echter ook het eigen verbruik niet via de site aflezen.

  Op dit moment (febr.2019) wordt stroom die wordt opgewekt door zonnepanelen ‘gesaldeerd’. Salderen houdt in dat men voor de stroom die wordt terug geleverd aan de centrale hetzelfde KwH-tarief krijgt als dat men betaalt. Salderen is een vorm van subsidie en dat kost de overheid dus geld. Nu wil iedereen natuurlijk een volledig energieneutraal Nederland, maar als het subsidiëren de overheid te veel geld dreigt te gaan kosten, dan grijpen ze in.

  Zonnepanelen 1

  Het salderen van zonne-energie gaat dus waarschijnlijk na 2020 veranderen. De energie die dan ‘te veel’ wordt opgewekt gaat terug naar de energiecentrale voor een vergoeding van ± 7 ct/kW. Als er te weinig- of geen energie wordt opgewekt (zeker in de avonduren) neemt men stroom af van de energieleverancier en hiervoor wordt ong. 20 ct/kW in rekening gebracht.

  Op de nieuwe meter is de zelfopgewekte energie af te lezen. Bij huizen met een oude meter (die terugdraait bij terug levering waardoor niet is te zien wat men zelf heeft opgewekt) zal een schatting worden gemaakt hoeveel zelf is opgewekt in een bepaalde periode. Dit wordt dan verrekend.

 • Het gasverbruik is van diverse factoren afhankelijk. Stookgedrag, isolatie en graaddagen. Op diverse punten in het land staan weerstations. T.o.v. Vught is het dichtstbijzijnde punt Veldhoven (vliegveld Eindhoven). https://www.mindergas.nl/degree_days_calculation

  Op bijgaande website kun je dit station instellen en per dag/week/maand/jaar de graaddagen aflezen.

   Aangenomen wordt dat men bij een temperatuur van 18°C of meer de CV niet wordt geactiveerd en is de ‘graaddag’ 0 (nul). Is het gemiddelde van een dag 15°C dan is het een graaddag van 3 (18-15). Dus hoe kouder het wordt hoe hoger het getal van een graaddag.

  De graaddagen per jaar opgeteld geeft het volgende overzicht:

  GRAADDAGEN 2006 2009Het aanbrengen van een isolerend maatregel in 2012 kan b.v. een teleurstellend beeld geven in 2013 omdat in dat jaar een kleine 200 graden kouder is geweest dan in 2012.

 • Buurkracht Klein Brabant heeft voor Klein Brabant, Taxandrialaan, Oisterwijkstraat en Markiezaat een Buurtpreventie Whatsapp-Alert aangemaakt. De naam van de app is Veilig Klein Brabant. Gemeente Vught heeft dit initiatief gesteund door bordjes bij de invalswegen van de wijk te plaatsen.

  WA Alert

  Naast het feit dat wij regelmatig de vraag kregen zagen we uiteindelijk de noodzaak in toen een medebewoonster in november 2015 door een kaartverkoper is aangerand. Via social media hebben zij en haar man dit direct kenbaar gemaakt en een attente medebewoner las dat en heeft de politie gewaarschuwd. Binnen een uur is de dader in de Rouppe v.d. Voortlaan aangehouden.

  In april 2016 hebben ‘vreemden’ in Klein Brabant aangebeld met de vraag of er een poes is gevonden. Een medebewoner vond het verdacht en heeft dit direct op de zojuist aangemaakte Buurkracht Whatsapp-Alert geplaatst. Snel daarna zijn deze personen door de politie in de wijk opgepakt voor ondervraging.boef

  WhatsApp-Alert groepen zijn extra ogen en oren voor de politie en hiermee kun je verdachte situaties delen met de bewoners in jouw wijk. Opvallende situaties waarbij je je afvraagt of ze wel kloppen; is het wel oké? Denk bijvoorbeeld aan de eerder genoemde aanranding, (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling.

  Voor levensbedreigende of gevaarlijke situaties is de WhatsApp-Alert NIET bedoeld!

  In deze situaties DIENT ALTIJD METEEN 112 GEBELD TE WORDEN!  

   

  (Voor meer informatie over hoe 112 werkt zie o.a. de website over de AED Klein Brabanthttp://aedkbv.simplesite.com/441067977)

  Ben je overtuigd van het nut van de Whatsapp-Alert Veilig Klein Brabant en wil  je ook aangesloten worden? Vul dan het contactformulier in en vermeld daarin je NAW, je e-mailadres en uiteraard je 06-nummer.

  Een handleiding zal eerst worden toegestuurd waarna op de eerstvolgende zaterdag daarop rond 12:00 uur de nieuwkomer(s) zal (zullen) worden toegevoegd. Dit om onrust op de Whatsapp-Alert te voorkomen.

  Inmiddels zijn ruim 100 deelnemers aangesloten. De Buurkracht Whatsapp-Alert is een STILLE APP-GROEP en GEEN LEVENDIGE APP-GROEP. Helaas is in het verleden een enkeling in de fout gegaan. Jammer dat er bewoners zijn die dan op de app negatief reageren en vervolgens de app verlaten. De betreffende ‘zondaar’ wordt na een fout(je) direct persoonlijk benaderd door de beheerder(s) en behoeft niet door medebewoners nog eens afgestraft te worden.

  Bedankjes, duimpjesDuim omhoog , OK en dat soort dingen kunnen daarna wel eventueel naar het mailadres worden gestuurd.

  Deelnemers in de Whatsapp-groep zien alleen een telefoonnummer en geen naam mits het een bekende betreft die in je eigen adressenbestand staat vermeld. Bij de beheerder(s) worden alle namen wél zichtbaar.

  Succes! Mochten er nog vragen zijn of tips horen wij dat graag. 

  Jeff Fransz (Kl.Br. 94), Lex van Rheenen (Kl.Br 103) en Rob Borgsteijn (Kl.Br. 195)

   

 • Wilt u mee doen aan de initiatieven in de wijk of meer informatie hierover wensen, neem dan contact op via het contactformulier van Buurkracht

  icoon